PTFE płyty

Płyty PTFE (średnice od 1mm do 100mm)

WłaściwościMetoda (sposób)JednostkaWartości (od-do)

Gęstość

ASTM D792

-

2,14 – 2,30

Odporność na rozciąganie

ASTM D1457

N/mm2

20-35

Odporność na zerwanie

ASTM D1457

%

210-400

Wytrzymałość na ściskanie

ASTM D695

N/mm2

4,00-4,50

Deformacja pod naciskiem 14N/mm2 przez 24 godziny

ASTM D621(1)

%

10-15

Wytrzymałość na zginanie 0,7N/mm2

ASTM D790

N/mm2

nie pęka

Udarność (Izod) 57 °C

ASTM D256

J/cm

1,10

Udarność (Izod) 23 °C

ASTM D256

J/cm

1,60

Udarność (Izod) 77 °C

ASTM D256

J/cm

3,30

Twardość

ASTM D2240

Shore

50-60

Współczynnik tarcia - normalnego

ASTM D3028

-

0,23 – 0,25

Współczynnik tarcia - statycznego

ASTM D3028

-

0,09

Współczynnik tarcia - dynamicznego

ASTM D3028

-

0,05

Zakres temperatur pracy

-

°C

-200 / +220

Wzrost objętości od temperatury pokojowej do stanu płynnego (340 °C)

-

%

27-28

Współczynnik rozszerzalności cieplnej od 25 do 100 °C

ASTM E831

°C-1

 

16x1-1

Przewodność cieplna

ASTM D2214

W/mK

0,20

Ciepło 0 °C

 

W/mK

0,96

Ciepło 50 °C

 

W/mK

1,05

Temperatura odkształcenia 0,46N/mm2

ASTM D648

°C

130-140

Temperatura odkształcenia 1,85N/mm2

 

°C

50-60

Wytrzymałość dialektyczna (krótkotrwała grubość powłoki powietrznej 0,5mm)

ASTM D149

kV/mm

55

Stała Dialektyczna

ASTM D150

-

2,10

Współczynnik strat dialektycznych

ASTM D150

-

 do 0,0002

Wielkość oporu

ASTM D257

Ohm/cm

10-17

Oporność powierzchniowa

ASTM D257

Ohm

10-15

Absorpcja wody

ASTM D570

%

 do 0,01

Palność ATB

ASTM D635

sec

 do 5,00

Palność AEB

ASTM D635

mm

 do 5,00

Uwaga:

Wszystkie wartości odnoszą się do normalnej temperatury 23 stopnie chyba że wskazano inaczej:

  1. Zastąpiono standardową
  2. Prędkość 5m/min, obciążenie 1kg/cm2, przesuwanie po stalowych chropowatych powierzchniach Ra = 0,4”0,6 mikrona
  3. 100% wilgotności względnej.